Baanploypoom Kindergarten

Baanploypoom Kindergarten

ธุรกิจ
Kindergarten

สถานที่
Nakhon Pathom

Baanploypoom is an alternative kindergarten in Nakhon Pathom province. We were commissioned to redesign the identity of the brand to better suit the on-going expansion to become a primary school.

The project focuses on the modernization of the visual components while maintaining the core values of the school.

Established in 2000, Baanploypoom has never had a brand redesign and maintained the old look for over 16 years. Expanding to primary school is a fortunate occasion to start fresh and modern.

Baanploypoom is an alternative kindergarten in Nakhon Pathom province. We were commissioned to redesign the identity of the brand to better suit the on-going expansion to become a primary school.

The project focuses on the modernization of the visual components while maintaining the core values of the school.

Established in 2000, Baanploypoom has never had a brand redesign and maintained the old look for over 16 years. Expanding to primary school is a fortunate occasion to start fresh and modern.

Identity

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Prints

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Photography

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Digital

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

โปรเจคก่อนหน้า โปรเจคต่อไป
โปรเจคล่าสุด