1. เงื่อนไข

หากคุณเยี่ยมชม kiluth.com หรือมีหลักฐานการทำธุรกิจกับเรา จะเท่ากับคุณตกลงกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ รวมถึงข้อบังคับกฎหมายที่ถูกใช้และข้อตกลงทางธุรกิจต่างๆ และถือว่าคุณตกลงมีความรับผิดชอบต่อกฎหมายท้องถิ่นของคุณ หากมีข้อตกลงไหนถูกละเมิด เราสามารถดำเนินการตามระบบภายใต้ข้อตกลงหรือทางกฏหมายได้ และหากคุณไม่ตกลงกับเงื่อนไขเหล่านี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาติในการเยี่ยมชมเว็บ รูปภาพ และข้อความของเว็บไซต์นี้ ที่ถูกปกป้องด้วยกฎหมายและลิขสิทธ์

2. การอนุญาต

a. หากคุณได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราวในการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ ใน Kiluth ไฟล์พวกนั้นสามารถนำมาใช้เป็นการส่วนตัวได้แต่ห้ามนำมาใช้ในการธุรกิจ ทั้งนี้คุณเพียงได้รับการอนุญาต มิใช่การได้รับความเป็นเจ้าของ ของไฟล์นั้นๆ นอกจากนี้คุณก็ไม่สามารถ:

- แก้ไขหรือดัดแปลงงานใดๆ ทั้งสิน (ยกเว้นว่าคุณได้รับอนุญาตจากเจ้าของไฟล์)

- ใช้งานของเราในการทำธุรกิจหรือสร้างผลประโยชน์ภายนอก Kiluth หรือเผยแพร่งานนั้นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

- ทดลองหรือทำวิศวกรย้อนหลังซอฟแวร์ทั้งหมดบน Kiluth

- เอาลิขสิทธ์หรือเครดิตออกจากงานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ

- ส่งงานของเราไปให้ผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือทำตัวสำรองเก็บไว้ในที่อื่นๆ

b. การได้รับอนุญาตที่คุณได้ สามารถที่จะถูกเอาคืนหากคุณทำผิดกฎที่กำหนดไว้ หากคุณไม่มีการอนุญาตต่องานนั้นๆ คุณจะต้องส่งคืนหรือทำลายงานนั้นๆ จากการครอบครองของคุณ

3. ข้อปฏิเสธ

a. เนื้อหาในเว็บไซต์ของ Kiluth จัดให้อยู่ในรูปแบบ 'ตามสภาพ' Kiluth ไม่มีการรับประกันใดๆ แสดงหรือโดยนัยและขอปฏิเสธและปฏิเสธการรับประกันอื่นๆ รวมถึง อย่างไม่จำกัด การรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขการค้าความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการละเมิดสิทธิอื่นๆ

b. นอกจากนี้ Kiluth ไม่รับประกันหรือรับรองใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องน่าจะเป็นผลหรือความเชื่อถือได้ในการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์ของ บริษัท หรือเกี่ยวกับวัสดุดังกล่าวหรือในเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

4. ข้อจำกัด

ไม่ว่าในกรณีใด Kiluth หรือบริษัทภายใต้ Kiluth จะไม่มีการรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ (รวมถึง อย่างไม่จำกัด ความเสียหายที่เกิดจากการสูญหายของข้อมูลหรือผลกำไรหรือจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ) จากการใช้หรือไม่สามารถใช้เนื้อหาในเว็บไซต์ Kiluth ได้แม้ว่าจะมี Kiluth หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจาก Kiluth ได้รับแจ้งเป็นหนังสือหรือโดยการเขียนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว เนื่องจากอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการ จำกัด การรับประกันโดยนัยหรือข้อจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่ตามมาหรือโดยอุบัติเหตุข้อ จำกัด เหล่านี้อาจใช้ไม่ได้กับคุณ

5. ความถูกต้องของวัสดุ

เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ Kiluth รวมถึงข้อผิดพลาดด้านเทคนิคด้ารการพิมพ์หรือด้านการถ่ายภาพ Kiluth ไม่รับประกันว่าเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์ของตนมีความถูกต้องครบถ้วนหรือเป็นปัจจุบัน Kiluth อาจทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Kiluth ไม่ได้ให้คำมั่นใดๆ ในการปรับปรุงวัสดุ

6. การเชื่อมโยง

Kiluth ไม่ได้ตรวจสอบไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบริษัท และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว การรวมลิงก์ใดๆ ไม่ได้หมายความว่าเป็นการรับรองจากเว็บไซต์ Kiluth การใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของผู้ใช้

7. การปรับเปลี่ยน

Kiluth อาจแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับเว็บไซต์ของบริษัท ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการฉบับปัจจุบัน

8. กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทยและคุณได้ส่งมอบอำนาจโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลของศาลในรัฐหรือที่ตั้งนั้น

เงื่อนไขการให้บริการ